Resevillkor

RESEVILLKOR

Nedan följer allmänna resevillkor för Thermo Tours AB (nedan kallat Thermo).

Anmälan och betalning av resa

Anmälan kan göras elektroniskt via vår hemsida, via e-post eller på telefon. Anmälan är bindande efter mottagande av bekräftelse på beställning. Efter resan är bokad får resenären en resebekräftelse / vid manuell bokning får resenären betalningsinformation. Bekräftelsen innehåller betalningsinformation och information om resan. På utvalda resor kommer vi att kräva en deposition.

Bekräftelsen måste kontrolleras noggrant så snart den mottagits. Det är viktigt att namnen på alla resenärer är korrekta. Eventuella fel måste korrigeras så snart som möjligt. Senare ändringar kan medföra en avgift. Vid utebliven betalning har Thermo rätt att avboka resan.

Avbeställning

Vi rekommenderar att du har en reseförsäkring med en avbokningsförsäkring och att du kontaktar ditt försäkringsbolag om du behöver avboka på grund av sjukdom. Det är då försäkringsbolaget som gör den faktiska ersättningen då det är utfallet. Resenären är ansvarig för att teckna nödvändiga försäkringar. Avbokningar måste göras skriftligt eller per telefon. Det är möjligt att överföra resan till en annan resenär.

Avbokning mot en avgift
Vid avbokning eller utebliven betalning tillkommer följande avgifter:

Dagsresor:
2-0 arbetsdagar före avresa krävs 100% av resepriset.

Flerdagarsresor:
Vid avbokning inom 40 dagar före planerat avresedatum återbetalas resans fullständiga pris.
Från 40-30 dagar före avgång krävs 25% av resepriset.
Från 30-14 dagar före avresa krävs 50% av resepriset.
Vid avbokning 14 dagar före avresa krävs fullt pris.

En resa kan avbokas / ändras utan ersättningskrav av Thermo om:

Thermo har när som helst har möjlighet att avboka resor med färre betalande gäster än 25 personer. Thermo kommer att meddela resenären om eventuell avbokning av resan.

Oundvikliga och extraordinära omständigheter som inträffar utanför Thermos kontroll, såsom väder och tillgänglighet eller reserådgivning och uttalanden från lokala myndigheter. Om detta gör det svårt eller olämpligt att genomföra resan kommer Thermo att göra nödvändiga justeringar. Thermo kommer att göra sitt yttersta för att ersätta de delar av reseinnehållet som påverkas av förändringen med lika alternativ. Om resan måste avbokas har resenären rätt till full återbetalning av resans pris.

Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att göra tryckfel i broschyren eller på hemsidan. Thermo förbehåller sig rätten att göra prisändringar som kan uppstå på grund av nya eller ökande skatter och avgifter, förändringar i valutakurser eller liknande omständigheter som Thermo inte har till sitt förfogande eller borde ha förväntat sig.

Resenärens uppgifter

Den som anmäler sig till en resa måste ta ansvar för att resenären kan klara sig på egen hand. Resenären måste i princip vara självförsörjande eller ha sin egen följeslagare. Det är deltagarens ansvar att vara i tillräckligt bra form, fysiskt och mentalt, och ha tillräckligt god hälsa för att kunna delta i resan.

Resenären är skyldig att följa de regler som gäller för resan. Det vill säga bokningsregler på hotell, färjor, etc., samt de angivna instruktionerna om ankomsttid och plats, och de ändringar som måste genomföras i händelse av oförutsedda händelser.

Resenären får inte agera på ett sätt som är till besvär för medresenärer, vilket skapar praktiska eller säkerhetsproblem för arrangören. Om resenären grovt försummar sina plikter kan han / hon nekas deltagande eller exkluderas från resten av resan utan att kunna kräva återbetalning från Thermo. I händelse av exkludering efter att resan har börjat kan resenären förpliktas att bära kostnaderna för den alternativa hemresan.

Resenärens klagomålsskyldighet vid brister

Om någon skulle uppleva några svårigheter eller brister under resans gång, är resenären skyldig att omedelbart informera detta till Thermo så vi har möjlighet att rätta till detta. Om problemet inte kan lösas tillfredsställande på plats kan ett skriftligt klagomål göras till Thermo senast två veckor efter hemkomsten. Om klagomålet inte löses på ett tillfredsställande sätt för resenären eller Thermo, kan ärendet överlåtas till Klagomålsnämnden för paketresor.